Oferta rankingowa

Wydawnictwo "Perspektywy" - pracując obecnie, tak jak uczelnie, zasadniczo w formule zdalnej - realizuje wszystkie zaplanowane wcześniej działania cykliczne. W szczególności przygotowujemy Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2020, który ukaże się w połowie czerwca br. Zostanie on opublikowany, jak co roku, w specjalnym rankingowym numerze miesięcznika edukacyjnego "Perspektywy" oraz na stronie www.ranking.perspektywy.pl. Przypomnijmy: przed rokiem, w ciągu dwóch dni po opublikowaniu rankingu, stronę tę odwiedziło ponad 100 tysięcy "unique users"! Przewidujemy, że w tym roku rekord ten zostanie pobity.

Publikacja ta jest zawsze uważnie analizowana przez władze uczelni i środowisko akademickie w Polsce, ale na wyniki Rankingu Perspektyw czekają przede wszystkim maturzyści, którzy muszą podjąć jedną ze swoich najważniejszych życiowych decyzji - o wyborze uczelni i kierunku studiów. Zachęcamy Państwa do skorzystania z wielkiego potencjału marketingowego tej publikacji.

Z satysfakcją zarazem informujemy, że rankingowe wydania "Perspektyw" - zarówno w edycji drukowanej, jak i w postaci on-line - są szeroko czytane, komentowane i cytowane, co przyczyniło się walnie do wielokrotnego przyznania nam tytułu "Najbardziej opiniotwórczego miesięcznika w Polsce" (w dorocznym badaniu Instytutu Monitorowania Mediów).

Wyniki rankingu zostaną opublikowane w połowie czerwca br. podczas ogólnopolskiej konferencji prasowej w Warszawie. Jeśli warunki pozwolą, tradycyjnie towarzyszyć jej będzie Gala Rankingu z udziałem rektorów najlepszych polskich uczelni i kierownictwa MNiSW!

Zapraszamy na nasze łamy!

POBIERZ ZLECENIE

Na zlecenia od Państwa czekamy do 11 maja br.

Dodatkowe informacje:
Dział Marketingu i Reklamy Perspektywy Press
tel. 22 628 58 62 wew. 13, 18, 19, 31; fax 22 629 16 17
e-mail: reklama@perspektywy.pl

Rankingi Perspektyw to:

Oferta rankingowa

22 edycje
Rankingu Liceów i Techników


29 edycji
Rankingu Liceów Warszawskich

20 edycji
Rankingu Szkół Wyższych

9 edycji
Rankingu MBA

Oferta rankingowa
Oferta rankingowa
Oferta rankingowa

8 edycji
Rankingu Kierunków Studiów

2 edycje
Rankingu Kierunków Studiów Inżynierskich

Znak jakości wydziału

Zdobycie pierwszego miejsca w Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2019 jest dla Wydziału i Uczelni zasłużonym powodem do dumy. Na pewno warto pochwalić się tym przed kandydatami na studia i społecznością akademicką. Dlatego Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" wprowadziła dla najlepszych Wydziałów specjalne znaki graficzne, w kształcie logo Rankingu, będące potwierdzeniem ich wysokiej jakości.

Wydział, który zajął pierwsze miejsce w obrębie danego kierunku może nieodpłatnie eksponować przysługujący mu znak jakości na swojej stronie internetowej - znak.

Kierunki studiów objęte Rankingiem:
www.ranking.perspektywy.pl/RSW2019/ranking-kierunkow-studiow

W przypadku zainteresowania powyższą ofertą prosimy o kontakt: reklama@perspektywy.pl. W odpowiedzi prześlemy Państwu pliki graficzne Znaku Jakości do zamieszczenia na stronie internetowej.

Do pobrania:
Zlecenie

Przykładowa realizacja: ze wskazaniem kierunku studiów.

Oferta rankingowa

Oferta rankingowa


LICENCJA dla Wydziału

Wydziałom i Instytutom zainteresowanym wykorzystaniem graficznego Znaku Jakości na innych niż strona internetowa polach eksploatacji proponujemy wykupienie Licencji.

Na mocy niniejszej Licencji Wydział uzyskuje prawo używania chronionego prawem logo „Perspektywy” – które jest integralną częścią Znaku Jakości Wydziału/Instytutu – na innych, oprócz własnej strony internetowej, polach eksploatacji, tj.:

 1. Na nośnikach wykorzystywanych w zewnętrznej promocji (katalogi targowe, tablice zewnętrzne, roll-up-y, materiały promocyjne).
 2. W promocyjnych drukowanych materiałach Wydziału/Instytutu (plakaty, broszura/informator rekrutacyjny, tablice informacyjne).
 3. W reklamach zlecanych przez Wydział/Instytut w mediach drukowanych i elektronicznych.
 4. W plikach wideo oraz w materiałach filmowych i telewizyjnych.

Cena licencji wynosi 250 zł brutto (łącznie z VAT) dla każdego wyróżnionego kierunku studiów.

Po przesłaniu do nas zamówienia na otrzymanie licencji, prześlemy Państwu pliki graficzne Znaku Jakości w rozdzielczości odpowiedniej do wykorzystania w druku.

Do pobrania:
Zlecenie

Oferta rankingowa

Oferta rankingowa

Znak jakości szkoły 2021

Zdobycie miejsca w czołówce Rankingu jest dla każdego liceum i technikum zasłużonym powodem do dumy. Warto się tym sukcesem pochwalić. Dlatego Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" wprowadziła dla najlepszych liceów i techników specjalne tytuły i znaki graficzne o kształcie szkolnych "tarcz", będące potwierdzeniem wysokiej jakości Szkoły.

Tytuł „Złotej Szkoły 2021” przysługuje liceom i technikom, które:

 • w ogólnopolskim Rankingu Liceów 2021 zajęły miejsca: 1-200
 • w ogólnopolskim Rankingu Techników 2021 zajęły miejsca: 1-100

Tytuł „Srebrnej Szkoły 2021” przysługuje liceom i technikom, które:

 • w ogólnopolskim Rankingu Liceów 2021 zajęły miejsca: 201-500
 • w ogólnopolskim Rankingu Techników 2021 zajęły miejsca: 101-300

Tytuł „Brązowej Szkoły 2021” przysługuje liceom i technikom, które:

 • w ogólnopolskim Rankingu Liceów 2021 zajęły miejsca: 501-1000
 • w ogólnopolskim Rankingu Techników 2021 zajęły miejsca: 301-500

LICENCJA dla Szkoły

Wszystkie licea i technika, spełniające powyższe warunki, mogą odpłatnie otrzymać od "Perspektyw" graficzny znak "tarczy", do eksponowania na oficjalnej stronie internetowej Szkoły oraz na innych polach eksploatacji.

Na mocy niniejszej Licencji Szkoła uzyskuje prawo używania chronionego prawem logo „Perspektywy” – które jest integralną częścią Znaku Jakości Szkoły – na innych, oprócz własnej strony internetowej, polach eksploatacji, tj.:

 • Na nośnikach wykorzystywanych w zewnętrznej promocji Szkoły (katalogi targowe, tablice zewnętrzne, roll-up-y, materiały promocyjne władz administracyjnych i samorządowych).
 • W promocyjnych drukowanych materiałach szkoły (plakaty, broszura/informator rekrutacyjny, tablica informacyjna w szkole).
 • W reklamach zlecanych przez Szkołę w mediach drukowanych i elektronicznych.
 • W plikach video oraz w materiałach filmowych i telewizyjnych.

Po przesłaniu do nas zlecenia prześlemy Państwu pliki z profesjonalnym logo Złotej, Srebrnej lub Brązowej Szkoły w rozdzielczości odpowiedniej do wykorzystania w druku.

Prezentacja Szkoły

Proponujemy Państwu zwiększenie widoczności szkoły w 2020 roku w serwisach: licea i technika portalu perspektywy.pl na rankingowych stronach "Perspektyw" oraz w serwisie: szkola.perspektywy.pl

Tekst oraz elementy graficzne do prezentacji (3-5 zdjęć) należy przesłać na adres reklama@perspektywy.pl

Oferta rankingowa

Dyplom

Zachęcamy do zamówienia eleganckiego, grawerowanego dyplomu potwierdzającego elitarność Szkoły - do wyeksponowania w gabinecie Dyrektora, w pokoju nauczycielskim lub w Sali Tradycji Szkoły.

Wymiary dyplomu 200 mm szerokości, 255 mm wysokości.

Oferta rankingowa

Dyrektorzy najlepszych szkół w Rankingu 2019: Regina Lewkowicz, XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie i Sławomir Kasprzak, Technikum Mechatroniczne nr 1 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie
fot. Krzysztof Wojciewski